Podelitev najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani

Eden od prejemnikov najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani, ki prihajajo s Fakultete za elektrotehniko, je tudi nekdanji predsednik DJS prof. dr. Marko Čepin. Prejel je zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. Univerza je zapisala: »Prof. dr. Marko Čepin je izjemno priznan strokovnjak na področju verjetnostnih varnostnih analiz in zanesljivosti elektroenergetskih sistemov. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih del, cenjen pedagog in mentor ter uspešen vodja aplikativnih in razvojnih projektov. S svojim znanstvenim delom in delom v mednarodnih strokovnih združenjih močno prispeva k ugledu Univerze v Ljubljani v svetu.«

Iskrene čestitke!

Vir: Novice - Aktualno - FE (uni-lj.si)