mag. Sandi Viršek o Agenciji za radioaktivne odpadke

Foto: mag. Sandi Viršek
Foto: mag. Sandi Viršek

Direktor Agencije za radioaktivne odpadke mag. Sandi Viršek se je ARAO priključil leta 2003. Sodeloval je pri pripravi varnostnih analiz za jedrske objekte z radioaktivnimi odpadki, bil odgovoren za tehnični del umeščanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Krškem ter skrbel za pripravo varnostnih poročil, v zadnjih letih pa vodi ARAO in neposredno tudi projekt odlagališča NSRAO. Deluje tudi pri mednarodnih projektih, povezanih z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter kot ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). Julija letos je nastopil nov mandat na čelu ARAO in nam zaupal glavne cilje v naslednjem štiriletnem obdobju.