Kontakt

Glasilo Jedrce izdaja Društvo jedrskih strokovnjakov (DJS) in je namenjeno obveščanju zainteresirane javnosti, zlasti pa članov DJS o tekočih dogodkih, vprašanjih in odgovorih o miroljubni uporabi jedrske energije ter o društvenem dogajanju. Glasilo izhaja četrtletno (marec, junij, oktober, december).

Vsebino glasila oziroma prispevke pripravljamo člani društva, izjemoma tudi nečlani, če je to v interesu društva. V kolikor imate zanimive informacije, ki bi zanimale bralce Jedrca vas vabimo, da vaše prispevke naslovite na uredništvo.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije - za Jedrce
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel: +386 1 588 52 98​​​​​​​
E-pošta: djs@djs.si