Vlada se je seznanila s poročilom Mednarodne agencije za atomsko energijo

Vlada se je na svoji 39. redni seji seznanila s poročilom Mednarodne agencije za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA) o delu pregledovalne misije (angleško Integrated Regulatory Review Service – IRRS) v zvezi s celovitim pregledom upravne infrastrukture v Sloveniji na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji.

Misija, ki je potekala lani aprila, je v ta pregled poleg Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) vključila tudi Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS). Ob tem je misija preverila še, kako se upravne zahteve izvajajo v jedrskih in sevalnih objektih v državi. Strokovnjaki MAAE so s tem namenom obiskali tudi več jedrskih in sevalnih objektov, med drugim Nuklearno elektrarno Krško (NEK), raziskovalni reaktor Instituta "Jožef Stefan" in Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (RAO) v Brinju. Obiskali so tudi Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje.

Misija je ugotovila, da Slovenija stalno krepi in izboljšuje jedrsko in sevalno varnost ter se zavzema za zagotavljanje konstruktivnega, odprtega in učinkovitega delovanja. Prepoznala je več dobrih praks, ki so lahko zgled vsem drugim državam članicam MAAE, prav tako pa tudi več področij, kjer so možne nadaljnje izboljšave. Skladno s priporočili misije bosta URSJV in URSVS pripravili in izvedli ustrezen akcijski načrt, čez nekaj let pa bo Republika Slovenija povabila tako imenovano ponovno pregledovalno misijo IRRS (angleško follow-up mission), ki bo preverila doseženi napredek.

Skladno s sklepom Vlade RS je celotno Poročilo pregledovalne misije (v angleškem jeziku) dosegljivo na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Vir: www.gov.si