Štipendije L'Oreal-Unesco Za ženske v znanosti letos fizičarki, biokemičarki in kemijski inženirki

Vir: L'Oréal Unesco ''Za ženske v znanosti''
Vir: L'Oréal Unesco ''Za ženske v znanosti''

Nacionalni program L'Oréal-UNESCO Za ženske v znanosti se je tudi letos končal s slavnostno podelitvijo štipendij izjemnim mladim znanstvenicam. Dobitnice štipendije so fizičarka Tanja Goričanec, biokemičarka Klara Kuret in kemijska inženirka Ana Oberlintner.

Na razpis za nacionalne štipendije L’ORÉAL – UNESCO Za ženske v znanosti je v 17 letih trajanja programa prispelo več kot 400 prijav. Ocenjevalno telo in nacionalni odbor izmed prijavljenih del raziskovalk vsako leto izbereta tri najboljša. Letošnje prejemnice štipendij so:

  • Tanja Goričanec, fizičarka in doktorska študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike ter raziskovalna asistentka na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan", ki prispeva k ogljični nevtralnosti družbe z raziskovanjem odziva zunajsrediščnih detektorjev nevtronov v tipičnem tlačnovodnem jedrskem reaktorju,
  • Klara Kuret, biokemičarka, raziskovalka na področju molekularne biologije RNK in sprememb, ki se odražajo v razvoju številnih bolezni, od raka do nevrodegenerativnih stanj, ter
  • Ana Oberlintner, kemijska inženirka, ki raziskuje biorazgradljive in bioosnovane materiale ter hidrofobne modifikacije celuloznih nanomaterialov, katerih namen je izboljšanje in povečanje uporabnosti embalažnih materialov.

Izpostavljamo Tanjo Goričanec, predsednico MMG, ki prihaja iz Kamnika. Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je leta 2014 najprej diplomirala iz fizike, nato pa leta 2016 še magistrirala iz jedrske tehnike. Za dosežen odličen uspeh na magistrskem študiju je prejela tudi dekanovo priznanje, za svoje magistrsko delo Odziv fisijskih in ionizacijskih celic na reaktorju TRIGA na IJS pa je bila nagrajena s Prešernovo nagrado Fakultete za matematiko in fiziko. Doktorska študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike deluje kot perspektivna raziskovalna asistentka na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan" in zaključuje doktorsko nalogo s temo Odziv zunajsrediščnih detektorjev nevtronov v tipičnem tlačnovodnem jedrskem reaktorju. Objavila je že osem izvirnih znanstvenih člankov in sodelovala v množici konferenčnih prispevkov ter samostojnih poglavjih v znanstvenih monografijah. Deluje na družbeno izjemno pomembnem področju prehoda v nizkoogljično družbo in za dosego ogljične nevtralnosti zagovarja rabo razpoložljivih ogljično nevtralnih virov, kot so obnovljivi viri in zanesljiva jedrska energija.

Kot so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost, znanstvenice vodijo revolucionarne raziskave po vsem svetu, po podatkih statističnega inštituta Unesca pa njihovo delo le redko pridobi priznanje, ki si ga zasluži. Ženske predstavljajo le tretjino vseh raziskovalcev po svetu, imajo le v 11 odstotkih višje raziskovalne vloge in so med manj kot štirimi odstotki prejemnikov Nobelovih nagrad za znanost.

Več informacij o nacionalnem programu L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« najdete na spletni strani: www.gov.si/novice/2022-10-03-nacionalni-razpis-loreal-unesco-za-zenske-v-znanosti

Iskrene čestitke vsem nagrajenkam!

Tanja Goričanec, fizičarka in doktorska študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike ter raziskovalna asistentka na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu ''Jožef Stefan''
Tanja Goričanec, fizičarka in doktorska študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike ter raziskovalna asistentka na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu ''Jožef Stefan''