Enakost med spoloma v jedrskem sektorju

Agencija za jedrsko energijo (Nuclear Energy Agency − NEA) je specializirana agencija znotraj Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD). NEA je zbrala in analizirala podatke glede uravnoteženosti spolov v jedrskem sektorju z namenom, da se pojasnijo zastopanost spolov, karierni razvoj in izzivi, s katerimi se ženske spopadajo, še posebno na t. i. STEM-področjih (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in na vodstvenih funkcijah.

Poročilo Gender Balance in Nuclear sector je bilo izdano 8. marca 2023 na podlagi javnomnenjskih raziskav in analiz mednarodno pridobljenih podatkov in razkriva, da so ženske plačane manj ter hkrati, da ni veliko izpostavljenih vzornic, ki bi s svojim zgledom prispevale večje vključevanje žensk v jedrski sektor.

V poročilu je izpostavljeno, da si ženske želijo karierno napredovati, ampak se tiste z družinskimi obveznostmi pri tem srečujejo z izzivi, kot so (ne)fleksibilni delavnik, prisotni pa so tudi stereotipi glede žensk. Prevladujoče mnenje je, da so trenutni procesi in ukrepi nezadostni, da v pravi in potrebni meri balansirajo razmerje med moškimi in ženskami v sektorju. Prepoznano je dejstvo, da pomanjkanje raznolikosti na vodilnih mestih pomeni tudi izgubo potenciala za to področje. Zmanjšanje razlik med spoloma na področju STEM bi lahko zmanjšalo vrzel v znanju ter povečalo zaposlenost in produktivnost.

Kljub izzivom pa večina žensk pravi, da bi tudi v prihodnje spodbujale ženske, da začnejo kariero na jedrskem področju, kar navdaja z upanjem. Tudi trud mora biti usmerjen v to smer, da se ustvarijo pogoji, da se ženske privabijo ter da na tem področju napredujejo in ostanejo.

Poročilo je osnovano na podatkih, pridobljenih od osem tisoč žensk iz 32 držav, dopolnjeno s podatki iz 96 jedrskih organizacij iz 17 držav. Gre za prvo javno objavljeno poročilo na temo uravnoteženosti žensk v jedrskem sektorju. Znanstvenice in inženirke so bile pionirke na jedrskem in radiološkem področju že od samega začetka. Danes mnoge države zagotavljajo enake pravice ženskam in moškim. Poleg tega so številne države naredile pomembne korake pri povečanju enakosti spolov na različnih področjih.

Ključni povzetki za ženske v jedrskem sektorju, ki jih analiza vključuje, so:

  • Zastopajo 24,9 % jedrske delovne sile, anketirane v 96 jedrskih organizacijah v 17 državah.
  • Manjša zastopanost žensk na vodstvenih položajih in izvršilnih funkcijah, pri vodstvenih in pri izvršilnih je delež pod 20 %.
  • Približno dve tretjini anketiranih žensk meni, da na kariero žensk v jedrskem sektorju negativno vplivajo konvencionalna prepričanja oziroma stereotipi o vodstvenih sposobnostih žensk ter nezavedne pristranskosti in/ali delovna kultura, v kateri prevladujejo moški.
  • Ženske so v povprečju 5,2 % manj plačane kot moški (na podlagi omejenih podatkov iz 12 držav), s tem, da je v nekaterih državah precej večja razlika.
  • Skoraj polovica anketiranih ima izkušnjo ali so slišale za kolegico, ki je doživljala sovražnost na delovnem mestu, vključno s spolnim nadlegovanjem.
  • Ženske uvrščajo prepoznavnost žensk v jedrskem sektorju, vključno na t. i. STEM-področjih (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in na vodstvenih funkcijah, kot rešitev za povečanje privlačnosti sektorja za ženske na splošno.
  • Povečanje fleksibilnosti in vključevanje rešitev za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja močno prispeva k povečanemu deležu žensk in zagotovitvi uravnotežene zastopanosti; večina anketiranih žensk bi druge ženske spodbujala k nadaljevanju kariere v tem sektorju.

Iz rezultatov analize so bila povzeta nekatera priporočila za pripravo strategij in politik za uravnovešenost spolov. Izpostavljenih je bilo kar nekaj predlogov. Pomembno pa je privabiti, podpreti in zadržati ženske v jedrski stroki. S tega naslova je priporočilo, da se poveča privlačnost poklicnih poti za ženske v jedrskem sektorju, obdrži in podpre ženske v jedrskem sektorju, pripravi celovite rešitve za uravnoteženje poklicne poti in družinskega življenja ter vzpostavi politika za spodbujanje napredovanja in karierne poti.

Pri podatkih so sodelovale tudi slovenske organizacije Inštitut "Jožef Stefan" (IJS), Uprava za jedrsko varnost (URSJV) in Nuklearne elektrarne Krško (NEK). NEA spodbuja države članice pri izvajanju ustvarjalnih pristopov za izboljšanje ravnovesja med spoloma v jedrskem sektorju. Pri pripravi vsebine je sodelovala tudi dr. Andreja Peršič iz URSJV.

Več podatkov je dostopnih v poročilu na povezavi:

Nuclear Energy Agency (NEA) - Gender Balance in the Nuclear Sector (oecd-nea.org)