V Krškem jubilejno, 10. tekmovanje Mladi genialci

V Kulturnem domu Krško je 28. februarja potekalo jubilejno, 10. tekmovanje Mladi genialci. Med 21 ekipami z 18 srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije je na odru Kulturnega doma v Krškem v napetem finalu največ znanja o energetiki pokazala ekipa Šolskega centra Novo mesto, smer tehnična gimnazija.

Šolske ekipe s po tremi učenci so na tekmovalnem odru navdušile s poznavanjem energetskih tem in mladostno energijo. Po napetih uvodnih predtekmovalnih krogih se je v finalu najbolje odrezala ekipa tehnične gimnazije Šolskega centra Novo mesto pod mentorstvom Draga Crnića. Drugo mesto so zasedli dijaki Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, smer elektrotehnik, pod mentorstvom Janeza Trčka, tretje mesto pa ekipa elektrotehnične smeri Šolskega centra Krško-Sevnica pod mentorstvom Roberta Rožmana.

Mlade ume so na zaključnem kvizu bodrili navijači, mentorji in ravnatelji, zbrane pa sta nagovorila generalni direktor družbe GEN energija dr. Dejan Paravan in Gorazd Pfeifer iz Nuklearne elektrarne Krško. »Kviz Mladi genialci je eden od načinov, s katerimi v Skupini GEN energetiko mladim približamo neposredno, iz prve roke, jih na tak način opolnomočimo z informacijami in jih hkrati poskušamo navdušiti za morebitno izbiro poklica na tem področju,« je poudaril dr. Paravan. Gorazd Pfeifer iz NEK pa je poudaril pomen kviza o energetiki kot temi, ki pomembno vpliva na način življenja, vsakodnevno in dolgoročno.

S projektom Mladi genialci v Skupini GEN krepijo razumevanje energije ter njene vrednosti za družbo in posameznika. Mlade tako že vrsto let spodbujajo k poglobljenemu proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih, podnebnih spremembah ter jedrski energiji kot temeljnem viru nizkoogljične mešanice prihodnosti.

V šolskem letu 2022/23 se je na tekmovanje prijavilo 25 programov srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije. Dijaki so svoje znanje nadgrajevali s posebej pripravljenim strokovnim gradivom. Več kot 200 se jih je udeležilo delavnic v Informacijskem središču GEN v Krškem, kjer so se posvetili osnovam energetike in energije, radioaktivnosti kot naravnemu pojavu, v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK pa so spoznavali značilnosti različnih vrst sevanja. Finala v Krškem se je udeležilo 21 ekip s skupno 63 tekmovalci.