DJS je nominiral slovenskega kandidata za prestižno nagrado društva ENS za izjemno doktorsko disertacijo

Foto: dr. Klemen Ambrožič (osebni arhiv)
Foto: dr. Klemen Ambrožič (osebni arhiv)

Evropsko jedrsko društvo (ENS) že šesto leto zapored razpisuje nagradni natečaj za izjemno doktorsko disertacijo. Podelitev je organizirana pod okriljem višjega znanstvenega sveta (High Scientific Council) društva ENS.

Priznani znanstveniki višjega znanstvenega sveta evropskega jedrskega društva cenijo odličnost, inovativnost in izvirnost v znanstvenih raziskavah na področju jedrske znanosti in tehnike. Da bi poudarili to stališče in spodbudili te lastnosti med doktorskimi študenti, vsako leto izberejo izjemnega doktorskega študenta na podlagi znanstvenih zaslug, stopnje inovativnosti in obsega izvirnosti doktorske disertacije.

V tekmovanje za to nagrado lahko vsako nacionalno jedrsko društvo, ki je član ENS, predlaga po enega kandidata. Društvo DJS je pozvalo možne kandidate, torej osebe, ki so končale doktorat v zadnjih 36 mesecih, da pripravijo povzetek vsebine doktorskega dela ter seznam objavljenih člankov s področja disertacije v angleškem jeziku. Društvo DJS je prejelo tri prijave, ki jih je pregledala komisija v sestavi doc. dr. Boštjana Končarja, doc. dr. Gašperja Žerovnika in predsednika društva doc. dr. Tomaža Žagarja. Kandidati so bili dr. Klemen Ambrožič z disertacijo Characterization of gamma field in the JSI TRIGA reactor, dr. Janez Kokalj z disertacijo Modelling of fuel-coolant interaction in stratified configuration in dr. Rok Krpan z disertacijo Modelling of nonhomogeneous atmosphere in nuclear power plant containment. Predstavniki društva DJS so za slovenskega kandidata izbrali dr. Klemna Ambrožiča, saj njegovo delo izkazuje izjemno teoretično, eksperimentalno in aplikativno vrednost.

Kandidate na evropski ravni ocenjuje višji znanstveni svet v dvostopenjskem postopku. Priznani znanstveniki višjega znanstvenega sveta bodo delovali kot komisija za podelitev nagrade. V preliminarni fazi bodo kandidati ocenjeni na podlagi njihove disertacije, dokumentov in priporočil v skladu z ocenjevalnimi merili odbora. Finalisti bodo nato povabljeni na osebno predstavitev pred odbor, v katero bo vključeno tudi odgovarjanje kandidata na zastavljena vprašanja. Zmagovalec bo izbran na podlagi preliminarne ocene in predstavitve.