Povečanje podpore jedrski energiji

Vir: Adobe Stock
Vir: Adobe Stock

Ob zaostrenih razmerah na mednarodnih energetskih trgih so energetske teme medijsko močno izpostavljene tudi v Sloveniji. Zanimanje splošne javnosti za energetiko, zlasti za zanesljivo in vsem dostopno oskrbo z energijo, se zelo povečuje, kar vpliva tudi na odnos javnosti do različnih virov energije, vključno z jedrsko. Podpora uporabi jedrske energije v Sloveniji se povečuje. Najnovejša javnomnenjska raziskava, ki jo je za družbo GEN opravila agencija Aragon, kaže na povečanje podpore tako jedrski energiji na splošno kot tudi podaljšanju obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in projektu izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2). 

V anketi, opravljeni maja 2022, je bilo uporabi jedrske energije naklonjenih 57 odstotkov vprašanih na nacionalni ravni. V spodnjeposavski regiji, kjer z jedrsko elektrarno sobivajo že desetletja, je ta podpora že tradicionalno precej močna in je pri zadnjem merjenju znašala kar 82 odstotkov. Podpora uporabi jedrske energije je v primerjavi z julijem 2021 večja na ravni celotne države pa tudi med Spodnjeposavci.

Anketiranci so naklonjeni tudi podaljšanju delovanja NEK do leta 2043. Na nacionalni ravni jih podaljšanje podpira 62 odstotkov, v Spodnjem Posavju pa 82 odstotkov. Podpora podaljšanju obratovanja NEK je bila maja 2022 večja tako na ravni celotne Slovenije kot med Spodnjeposavci.

V primerjavi s preteklimi merjenji se je na nacionalni ravni povečala tudi podpora gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem, ki jo na ravni celotne Slovenije podpira 55 odstotkov, v Spodnjem Posavju pa 69 odstotkov vprašanih.

Sklepamo lahko, da so k pozitivnemu trendu javnega mnenja prispevale tudi okrepljene komunikacijske aktivnosti različnih deležnikov znotraj jedrske skupnosti iz vrst industrije, raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti ter Društva jedrskih strokovnjakov, kjer se na različnih ravneh nenehno aktivno vključujemo zlasti s komuniciranjem v medijih in na družbenih omrežjih ter na različnih strokovnih in ozaveščevalnih dogodkih za splošno javnost.