Jedrska energija tudi uradno del taksonomije trajnostnih financ EU

Po pogovorih in pozivih, ki so trajali od leta 2020, so junija poslanci Evropskega parlamenta jedrsko energijo in zemeljski plin tudi uradno umestili v taksonomijo trajnostnih financ EU. Pred glasovanjem je Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije slovenske in evropske poslance pozvalo, naj prisluhnejo glasu znanosti in podprejo umestitev jedrske energije med zelene dejavnosti.

V sredo, 6. julija, so v Strasbourgu poslanci Evropskega parlamenta glasovali o resoluciji za uveljavitev že dopolnjenega akta o taksonomiji. S 328 glasovi za in 278 glasovi proti so podprli opredelitev jedrske energije in zemeljskega plina kot prehodne zelene dejavnosti, ki bo olajšala zeleni prehod. Evropski parlament se je z glasovanjem opredelil do resolucije, ki sta jo pripravila odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter za ekonomske in monetarne zadeve, ki sta nasprotovala uvedbi delegirane uredbe, ki jedrsko energijo in zemeljski plin v taksonomiji vključuje med trajnostne tehnologije. 

Burne debate o vključevanju jedrske energije in plina v taksonomijo EU lahko spremljamo že nekaj časa. Mnenja držav in posameznih poslancev so v tej temi močno polarizirana. Slovenija je predlog podprla, slovensko Društvo jedrskih strokovnjakov pa je podporo še posebej potrdilo z odprtim pismom, namenjenim evropskim poslancem in poslankam. Navedli so, da bi bila izključitev jedrske energije iz taksonomije škodljiva za Slovenijo, njene prebivalce in okolje: »Uporaba jedrske energije za proizvodnjo električne energije v Sloveniji pomembno prispeva k zanesljivosti in stabilnosti proizvodnje električne energije, zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, spodbuja razvoj in povečuje delež domače proizvodnje ter je s tem temelj naše energetske neodvisnosti in upravičeno tudi del strategije RePowerEU.«

Nemčija, Luksemburg in Avstrija so predlogu močno nasprotovali. Slednja je proti aktu napovedala tudi tožbo. Nizozemska, Avstrija, Švedska in Danska so v predlogu težave zaznavale predvsem pri vključitvi nekaterih plinskih projektov med trajnostne tehnologije, saj naj trajnost teh ne bi bila znanstveno dovolj podprta. Nemčija, ki je močno odvisna od plina, v zadnjem času pa razmišlja tudi o podaljšanju delovanja jedrskih elektrarn, je sicer pozneje delegirano uredbo podprla.

Taksonomija trajnostnih financ države EU in investitorje usmerja k izbiri trajnostnih praks, ki bodo pospešile trajnostni energetski prehod: »Vključitev jedrske energije v taksonomijo je ključno sporočilo tako gospodarstvu kot vlagateljem glede uporabe jedrske energije danes in v prihodnosti,« so zapisali v odprtem pismu. 

Celotno odprto pismo lahko preberete tukaj. 

Taksonomija trajnostnega financiranja EU je kompleksna tema, ki v energetskih in podnebnih krogih nastopa že nekaj let. Pogovori o vključitvi jedrske energije in plina v taksonomijo so kar nekaj mesecev zavzemali mesta v medijskem svetu, političnih debatah in drugih okoljih, končna odločitev pa bo imela korenit vpliv na prihodnost energetike v EU. World Nuclear News so se o tej kompleksni temi pogovarjali v podkastu z naslovom Jedrska energija v taksonomiji EU. Podkastu lahko prisluhnete tukaj.