Dejavnosti mreže mlade generacije

Predstavniki evropskih mrež mladih (ENS YGN) na sestanku v Manchestru.<br>
Vir: Arhiv MMG DJS
Predstavniki evropskih mrež mladih (ENS YGN) na sestanku v Manchestru.
Vir: Arhiv MMG DJS

Januarja so se predstavniki MMG DJS udeležili razprave Mladi za mlade o zelenem prehodu in podnebni pravičnosti, ki je potekal v Hiši EU. Na dogodku so v zanimivi enourni debati iskali odgovore na ključna vprašanja pravičnega zelenega prehoda v kontekstu podnebnih sprememb, tehnološkega razvoja in politik EU. Dotaknili so se tudi socioloških vidikov zelenega prehoda ter stanja v Sloveniji. Gostje na okrogli mizi so bili Franc Bogovič, evropski poslanec, Eva Tomič, svetovalka predsednice RS za podnebno politiko, Izidor Ostan Ožbolt iz Mladih za podnebno pravičnost ter Jan Kren, član MMG DJS in mladi raziskovalec na Institutu "Jožef Stefan", ki je o dogodku povedal:

»Energetski prehod je eden od ključnih izzivov današnje družbe, kjer bo pomemben del odigrala tudi jedrska energija. Zavedanje nujnosti prehoda s strani različnih deležnikov je izjemno pomembna in zato je komunikacija potrebna, saj imamo različni deležniki različno vlogo pri tem. Okrogla miza je dala vpogled na problematiko tudi s strani političnih odločevalcev in naravovarstvenih organizacij, kar je vsekakor pomemben del za hiter, učinkovit in pravičen zeleni prehod.«

Član MMG DJS Gašper Letnar se je dogodka udeležil kot poslušalec in sodeloval v razpravi, o dogodku pa je povedal:

»Pot za dosego ciljev podnebne pravičnosti in razogljičenja družbe je precej  kompleksnejša, kot si jo navadno predstavljamo. Pogovor se je večinoma dotikal potrebnih socioloških  in vedenjskih sprememb ustroja družbe za realizacijo teh ciljev, na koncu pa se je v debati omenjala tudi pomembnost jedrske energije v tehnološkem vidiku zelenega prehoda EU, kar je poudaril tudi evropski poslanec Franc Bogovič.«

Predstavniki Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (MMG DJS) smo se februarja udeležili prvega letošnjega sestanka mladih generacij evropskih društev jedrskih strokovnjakov (ENS YGN) – CCM#1. Sestanek je gostila angleška mreža mladih, potekal pa je v Manchestru, Anglija. Na sestanku so predstavniki držav predstavili dejavnosti njihovih mrež in govorili o skupnih projektih. Na sestanku smo predstavili predlog za gostovanje 3. letošnjega sestanka evropskih mrež mladih (CCM#3) v Ljubljani, ki bo 16. septembra. Na tehničnem izletu smo si udeleženci sestanka ogledali Heysham Nuclear Power Station, ki jo upravlja EDF. Na lokaciji sta dve enoti jedrskih elektrarn Heysham 1 in Heysham 2, vsaka s po dvema plinsko hlajenima reaktorjema AGC (advanced gass-cooled). Udeležba na takih mednarodnih sestankih je odlična priložnost za mreženje in mednarodno sodelovanje ter boljšo mednarodno prepoznavnost našega društva in Slovenije.

Predstavniki evropskih mrež mladih na uradni večerji v sklopu sestanka v Manchestru.<br>
Vir: Arhiv MMG DJS
Predstavniki evropskih mrež mladih na uradni večerji v sklopu sestanka v Manchestru.
Vir: Arhiv MMG DJS

Ker MMG DJS želi aktivno sodelovati pri izobraževanju na področju energetsko-podnebnega prehoda, so se naši predstavniki udeležili 3-dnevnega usposabljanja za trenerje oziroma izobraževalce s področja energetike, ki je potekalo v sklopu projekta EN-ROADS. Več o usposabljanju in energetsko-podnebnem prehodu Slovenije je spregovoril član MMG DJS Mihael Boštjan Končar:

»Globalno segrevanje je resen izziv, ki zadeva vse človeštvo, in ga je treba nasloviti takoj. Evropska unija si je na tem področju zastavila ambiciozen cilj, saj želimo podnebno nevtralnost doseči do leta 2050. To pomeni, da bomo morali popolnoma prenoviti sistem oskrbe in rabe energije. Zelo verjetno bo v del odločitev o energetski prihodnosti kmalu vključena tudi splošna javnost, zato je zelo pomembno, da ji mladi strokovnjaki znamo svoje znanje ustrezno predstaviti.

Na usposabljanju smo tako izpopolnjevali svoje veščine, mreženja, komunikacije in neformalno učenje. Udeleženci smo prihajali iz zelo različnih ozadij, od naravovarstvenih organizacij do osnovnošolskih učiteljev in študentov tehničnih strok. Pomen tovrstnih izobraževanj smo prepoznali predvsem v izmenjavi znanj med udeleženci različnih področij. Mladi strokovnjaki smo pridobili vpogled v pedagoški proces, učinkovito komunikacijo in družbeni vidik posameznih ukrepov, medtem ko smo preostalim udeležencem pomagali razjasniti vlogo različnih tehnologij v elektroenergetskem sistemu. Izkazalo se je, da je takšno sodelovanje zelo pomembno zlasti v primeru jedrske energije, ki je še vedno prepogosto napačno predstavljena kot konkurenčna tehnologija obnovljivim virom in ne kot tehnologija, ki skupaj z obnovljivimi viri omogoča popolno defosilizacijo električne energije. Ustvarili smo tudi nove povezave in odprli možnosti za sodelovanje na novih projektih.«

Aktivno sodelovanje udeležencev na izobraževanju v okviru projekta EN-ROADS.<br>
Vir: Arhiv EN-Lite
Aktivno sodelovanje udeležencev na izobraževanju v okviru projekta EN-ROADS.
Vir: Arhiv EN-Lite
Skupinska fotografija udeležencev na izobraževanju v okviru projekta EN-ROADS.<br>
Vir: Arhiv EN-Lite
Skupinska fotografija udeležencev na izobraževanju v okviru projekta EN-ROADS.
Vir: Arhiv EN-Lite
Skupinska fotografija vabljenih predavateljev in udeležencev izobraževanja v okviru projekta EN-ROADS.<br>
Vir: Arhiv EN-Lite
Skupinska fotografija vabljenih predavateljev in udeležencev izobraževanja v okviru projekta EN-ROADS.
Vir: Arhiv EN-Lite