Skupščina DJS: soglasno potrjen nov mandat predsedniku in petim članom organov DJS

V torek, 21. junija, so se člani DJS udeležili redne volilne skupščine, kjer so potrdili nov štiriletni mandat trenutnemu predsedniku DJS Tomažu Žagarju. Dan so si popestrili z obiskom NEK in popoldanskim druženjem članov po uradnem delu seje. 

Društvo je za svoje člane pred skupščino organiziralo strokovni ogled Nuklearne elektrarne Krško. Udeleženci so si ogledali nekatere najnovejše pridobitve zadnje faze Programa nadgradnje varnosti. V okviru strokovnega ogleda NEK pa so lahko videli tudi nov operativno-podporni center, projekt utrjene zgradbe in gradnjo zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva.

Strokovnemu ogledu novosti v NEK je sledila redna volilna skupščina društva. Zbor članov je pod predsedovanjem častnega člana DJS dr. Andreja Stritarja v prvem delu uvodoma nagovoril dr. Leon Cizelj, trenutni predsednik European Nuclear Society. V nadaljevanju sta delo društva v preteklem obdobju in načrte za prihodnost udeležencem predstavila predsednica sekcije mladih Tanja Goričanec in predsednik društva dr. Tomaž Žagar. Dr. Marko Čepin, predsednik nadzornega odbora, je podal poročilo nadzornega odbora društva nad finančnim in materialnim poslovanjem.

Na volilnem delu skupščine so člani soglasno zaupali ponovni štiriletni mandat dosedanjemu predsedniku dr. Tomažu Žagarju. Mandat v organih DJS so podaljšali tudi obstoječima članicama nadzornega sveta Darinki Kordelc in Meliti Lenošek Kavčič ter dvema članoma upravnega odbora dr. Igorju Lengarju in Stanku Manojloviću. Za novega člana upravnega odbora je bil izvoljen kandidat dr. Janez Kokalj. 

V naslednjem obdobju bodo organi društva naslednji: predsednik dr. Tomaž Žagar, sekretar Igor Franko, nadzorni odbor dr. Marko Čepin, dr. Ivo Kljenak, Darinka Kordelc, Melita Lenošek Kavčič ter upravni odbor dr. Igor Lengar, Stanko Manojlović, Mojca Planinc, Vesna Slapar Borišek, dr. Janez Kokalj in Matjaž Žvar.