Objektivno o jedrski znanosti in tehnologiji

Organizator natečaja

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije organizira natečaj za promocijski material o jedrski znanosti in tehnologiji.

Predmet in vsebina natečaja

Išče se predlog za promocijski material – grafična podoba z besednim sloganom, ki bi objektivno predstavil jedrsko znanost in tehnologijo.

Namen natečaja je vključiti javnost v promocijo stroke prek grafičnih in besednih izraznih sredstev, kot so slika, risba, skica, besedna igra, skovanka, ter jih s tem spodbuditi k ustvarjalnemu razmišljanju o jedrski znanosti in tehnologiji.

Nov, svež promocijski material se bo uporabljal za promocijo jedrske znanosti in tehnologije kot motiv na izdelkih, projektih in dogodkih v povezavi z Društvom jedrskih strokovnjakov Slovenije ter njegovim področjem delovanja.

Kaj pričakujemo

Pričakujemo predlog za grafično podobo z vključenim besednim sloganom, ki bo objektivno predstavil jedrsko znanost in tehnologijo.

Grafična podoba:

 • izviren in jasen motiv,
 • vzbudi pozornost bralca.

Besedni slogan:

 • kratek in jedrnat,
 • v slovenskem jeziku.

Kdo lahko sodeluje

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe. Vsak avtor lahko posreduje več predlogov. 

Trajanje natečaja

Natečaj »Objektivno o jedrski znanosti in tehnologiji« se začne z objavo 12. septembra 2022 in se zaključi z objavo rezultatov, ki bo predvidoma 10. januarja 2023. Rok za oddajo predlogov je 30. november 2022.

Način oddaje predloga

Izdelek je treba poslati po elektronski pošti na naslov djs@djs.si z zadevo »Za natečaj«.

Elektronska pošta naj vsebuje:

 • idejno rešitev,
 • opis idejne rešitve (do 1000 znakov),
 • avtorjeve podatke.

Predlog promocijskega materiala naj bo predstavljen v elektronski obliki kot pdf-datoteka ali jpg-datoteka z najmanj 300 dpi-resolucije. 

Opis idejne rešitve naj bo v Wordovi datoteki.

Avtor naj posreduje osebne podatke (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov).

Merila za ocenjevanje

Ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih kriterijih:

 • lahka prepoznavnost in nezamenljivost,
 • likovna čistost in razumljivost,
 • izvirnost, povezanost ideje s temo razpisa,
 • uporabnost in možnost reproduciranja.

Nagrada

Ocenjevalna komisija bo izbrala štiri (4) najboljše predloge. Nagrajeni predlogi se bodo uporabljali za promocijo jedrske znanosti in tehnologije kot motiv na izdelkih, projektih in dogodkih v povezavi z Društvom jedrskih strokovnjakov Slovenije ter njegovim področjem delovanja.

S sodelovanjem na natečaju Objektivno o jedrski znanosti in tehnologiji avtorji prenašajo materialno avtorsko pravico reproduciranja in predelave na Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, avtorju pa ostanejo moralne avtorske pravice. Avtor bo smiselno naveden na internetni strani www.djs.si kot avtor predloga.

Zmagovalni štirje (4) avtorji bodo nagrajeni z brezplačno udeležbo na konferenci Nuclear Energy for New Europe 2023, na kateri bodo imeli priložnost predstaviti svoj predlog udeležencem, najboljša dva (2) pa bosta dobila še denarno nagrado v vrednosti 250 €.

Objava rezultatov

Zmagovalne avtorje bo organizator natečaja seznanil neposredno, in sicer po elektronski pošti predvidoma do 10. januarja 2023. Rezultate natečaja bo naročnik objavil predvidoma 10. januarja 2023 na spletni strani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Dodatne informacije

Vprašanja glede natečaja lahko naslovite na elektronski naslov djs@djs.si.

Foto: Adobe Stock