Dejavnosti MMG DJS in novo vodstvo

Predstavniki vodstva MMG na sestanku evropskih mrež mladih v Zagrebu
(foto: Ivo Žarković)
Predstavniki vodstva MMG na sestanku evropskih mrež mladih v Zagrebu (foto: Ivo Žarković)

Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov je 5. maja 2022, po zaključku konference mladih jedrskih strokovnjakov, izvedla volilno skupščino MMG. Volilna skupščina s 13 udeleženci je potekala v predavalnici Odseka za okolje na Reaktorskem centru v Brinju. Tedanji predsednik MMG Janez Kokalj je nagovoril zbrane in predstavil preteklo dogajanje in predvidene prihodnje dejavnosti MMG. Po večletnem uspešnem vodstvu in organizaciji mnogih dejavnosti je Janez Kokalj predal mesto predsednika. Na volilni skupščini je bilo soglasno izvoljeno novo vodstvo v sestavi: Tanja Goričanec (predsednica), Jan Kren (podpredsednik), Janez Kokalj (tajnik in referent za mednarodne zadeve) ter Anže Pungerčič, Kaja Zupančič in Boris Vovčko (člani vodstva MMG). 

Tanja Goričanec, predsednica MMG
Tanja Goričanec, predsednica MMG
Jan Kren, podpredsednik MMG
Jan Kren, podpredsednik MMG
dr. Janez Kokalj, tajnik in referent za mednarodne zadeve
dr. Janez Kokalj, tajnik in referent za mednarodne zadeve
Anže Pungerčič, član vodstva
Anže Pungerčič, član vodstva
Boris Vovčko, član vodstva
Boris Vovčko, član vodstva
Kaja Zupančič, članica vodstva
Kaja Zupančič, članica vodstva

Novo vodstvo MMG želi nadaljevati povezovanje med člani MMG in tudi s tujimi mrežami mladih. V ta namen so se predstavniki MMG 25. junija 2022 udeležili sestanka predstavnikov evropskih mrež mladih jedrskih strokovnjakov v Zagrebu, ki ga je organizirala mreža mlade generacije hrvaškega društva jedrskih strokovnjakov (Hrvatsko nuklearno društvo). Na sestanku so si izmenjali izkušnje in dobre prakse ter govorili o skupnih mednarodnih projektih. Z namenom povezovanja so se naši člani MMG 2. julija 2022 odpravili v hribe. Hodili so po dolini Vrat od slapa Peričnika do Aljaževega doma v Vratih, kjer so videli impresivno severno steno Triglava. Ker je bil izlet uspešen, želijo v prihodnje nadaljevati podobne pohode. V avgustu je potekal že tradicionalni MMG sladoled na klopcah Reaktorskega centra v Podgorici. 5. in 6. septembra 2022 se bo MMG družil s švedskimi predstavniki, ki bodo prišli v Slovenijo in si bodo ogledali reaktor TRIGA, razstavo o jedrski energiji, laboratorij za termo-hidravliko, centralno skladišče radioaktivnih odpadkov, jedrsko elektrarno Krško in Svet energije. 7. septembra 2022 se MMG odpravlja na izlet v Krško na ogled Sveta energije, 7. oktobra 2022 pa bo MMG v Ljubljani organiziral tradicionalni Stand up for Nuclear in mimoidoče poučeval o jedrski energiji.