Jedrska energija na konferenci SET plan

V Pragi je 9. in 10. novembra potekala 16. mednarodna konferenca SET plan (Konferenca o strateškem načrtu za energetsko tehnologijo). Tokrat so na konferenci poseben panel posvetili tudi jedrski energiji.

Letošnja konferenca je potekala v zahtevnem času v energetskem sektorju, ki zahteva pospešeno uvajanje novih nizkoogljičnih tehnologij. Temo konference so naslovili »Naproti novemu načrtu SET« in osvetljuje potrebo po izboljšanju energetsko-tehnološkega načrta, v skladu z ambicijami energetske in podnebne politike. Namen konference je raziskati poti do trajnostnih, varnih, odpornih in konkurenčnih energetskih sistemov in vrednostnih verig ter hkrati ozaveščati vse deležnike o najnovejših raziskavah in inovacijah na področju ogljično nevtralnih energetskih tehnologij.

Ključna področja, o katerih je tekla beseda na konferenci, so bila doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora in REPowerEU prek močnejših sinergij med nacionalnimi, industrijskimi in evropskimi prizadevanji za raziskave in razvoj na področju energije, uvedba procesa prenove načrta SET v širšem kontekstu nove evropske inovacijske agende in novega evropskega raziskovalnega prostora ter nove tehnologije v R&R v energetiki, pomembne za energetski prehod. V okviru teh stebrov je konferenca obravnavala pomembne teme, kot so: vodik; energetska učinkovitost in vključevanje obnovljivih virov; baterije; digitalizacija in pametna omrežja; učinkovito ogrevanje in hlajenje prostorov; aplikacije jedrske tehnologije; inovacije v življenjskem ciklu zgradb; decentralizirani nizkoogljični viri; ter dejavniki, ki omogočajo vključevanje potrošnikov in pospešujejo uvajanje tehnologij na trg.

Na konferenci so letos oder namenili tudi jedrski energiji. Program je vključeval možne sinergije jedrske tehnologije s potrebami industrije in sistemov daljinskega ogrevanja, vključno s primerjavo LCA in proizvodnje CO2 med viri energije, potrebami po zmogljivosti industrije in sistemov daljinskega ogrevanja ter potencialom uporabe jedrske energije v industriji s sistemi daljinskega ogrevanja. Medsektorske in toplotne aplikacije je dopolnila predstavitev inovativnega jedrskega goriva, zasnovanega za zmanjšanje morebitnega vpliva nesreč. Govorci na jedrskem panelu so bili Jozef Sobolewski, predsednik NC2I in član GB SNETP, Jiří Duspiva, direktor oddelka za jedrsko varnost in zanesljivost pri ÚJV Řež, Marjorie Bertolus, direktorica raziskav pri francoski komisiji za atomsko in alternativno energijo (CEA), Jarmo Heinonen, višji direktor Innovation Ecosystems Industries pri Business Finland, in Sama Bilbao y León (moderator), generalni direktor Svetovnega jedrskega združenja.