Energetski izzivi na Vrhu gospodarstva

V okviru 17. Vrha slovenskega gospodarstva, ki je potekal v torek, 29. 11., na Brdu pri Kranju, so pripravili zaključke, med katerimi je močan poudarek tudi na pomenu zanesljive oskrbe industrije z energijo in doseganja elektroenergetske samozadostnosti Slovenije.

Več kot 500 udeležencev je na dogodku v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije poudarilo pomen sodelovanja in povezovanja ter med ostalimi izzivi osvetlilo tudi problematiko energetske krize v industriji.

V zaključkih so med drugim zapisali: »Na področju energetike bomo z investicijami v obnovljive vire energije in druge brezogljične vire, kot je jedrska energija, dosegli samozadostnost države. S tem bomo razbremenili naravno okolje in državo zaščitili pred zunanjimi krizami, kot smo ji priča danes.«

Med ključnimi področji, ki jih gospodarstvo zahteva v prioritetno obravnavo so energetska samozadostnost Slovenije, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupna platforma za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojeni razpisi za vire financiranja ter podpora skladov tveganega kapitala. To so sklenili predstavniki gospodarstva, vlade in širše družbe na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva.

Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS, je uvodoma predstavila letos najbolj odmevna vsebinska področja, s katerimi se je GZS tudi največ ukvarjala, ter prikazala nove dolgoročne cilje GZS do leta 2030. Predstavila je tudi projekt Energetski prehod Slovenije ter povzela ključne sklepe javnega posveta in razprave, ki je bila v okviru Energetskega prehoda Slovenije organizirana 27. oktobra letos v Državnem svetu.