Udeležba na High Scientific Council of European Nuclear Society (HSC-ENS) v Bruslju

Stansislas de Lambert in slika iz njegovega doktorskega dela: <br> deformacija 15 gorivnih elementov, ki jo je napovedal njegov sklopljen hidro-mehanski model
Stansislas de Lambert in slika iz njegovega doktorskega dela:
deformacija 15 gorivnih elementov, ki jo je napovedal njegov sklopljen hidro-mehanski model

Kot predstavnik slovenskega Društva jedrskih strokovnjakov sem se 24. in 25. novembra v Bruslju udeležil sestanka High Scientific Council of European Nuclear Society (HSC-ENS). HSC deluje kot »think tank« in svetovalno telo znotraj ENS, sestavljamo pa ga predstavniki nacionalnih društev. HSC posreduje stališča o aktualni problematiki na področju znanosti, tehnike in družbene sprejemljivosti jedrskih tehnologij v obliki daljših sporočil za javnost. V svojem spletnem iskalniku lahko tovrstna stališča poiščete z gesli ENS HSC position papers. 

Med mojim triletnim mandatom v ENS-HSC od leta 2020 do 2022 je bil to prvi sestanek, ki je potekal v živo, a je bila v živo prisotna le polovica aktivnih udeležencev, preostali pa so sestanek spremljali prek spleta. Začeli smo ga s tremi vabljenimi predavanji: Lee Packer (UK AEA) je predstavil stanje na področju fuzije v Veliki Britaniji, Jessica Johnson (Nucleareurope) je govorila o mehanizmih, s katerimi bi lahko pospešili gradnjo novih jedrskih objektov v Evropi, Patrik Blaise (CEA) pa je orisal, kako CEA vidi prihodnost jedrskih raziskav in jedrske energije v Franciji. V razpravi je bilo mogoče slišati tudi to, da se bo ob načrtovanih novih 25 GW jedrskih elektrarn v Franciji do leta 2050 najverjetneje iztekla tudi življenjska doba starih elektrarn podobne skupne moči. 

Dopoldanski del petkovega sestanka je bil namenjen izboru najboljšega doktorskega dela. Kandidate je predlagalo 13 nacionalnih društev, v finalu smo poslušali predstavitve štirih najboljših in med njimi kot nagrajenca izbrali Stanislasa De Lamberta. Ta je leta 2020 kot sodelavec CEA doktoriral na Université Paris-Saclay z doktorskim delom z naslovom Contribution to the multiphysical analysis of fuel assembly bow. Aktualno problematiko ukrivljanja jedrskega goriva je osvetlil s kombinacijo modelov s področja jedrske termohidravlike, mehanskih konstrukcij in nevtronike. 

Zadnji del sestanka smo namenili razpravi o preteklem in prihodnjem delu, zbrali smo nekaj predlogov o aktualnih temah, ki bi jih v prihodnosti preoblikovali v uradna stališča in sporočila za javnost. Dokončni izbor teme pa bo že v domeni članov naslednjega sklica ENS-HSC, ki jih bodo ob koncu leta 2022 in v začetku leta 2023 imenovala nacionalna društva za naslednje obdobje.