80 let od prve nadzorovane verižne reakcije

">Posnetki javljanja v živo z raziskovalnega reaktorja Triga
Posnetki javljanja v živo z raziskovalnega reaktorja Triga
Avtor fotografij: Arhiv Odseka za reaktorsko fiziko, Institut "Jožef Stefan"

2. decembra 1942 je Nobelovemu nagrajencu Enricu Fermiju s sodelavci uspelo postaviti prvi kritični eksperiment Chicago Pile-1 (CP-1), v katerem je potekla nadzorovana verižna reakcija cepitve atomskih jeder. Tako je človek izdelal prednika jedrskih reaktorjev in v njem umetno izvedel proces, ki je do takrat potekal le v naravi. Za gorivo so uporabili približno 5 ton neobogatenega kovinskega urana, 40 ton neobogatenega uranovega oksida in 330 ton grafitnih blokov, ki so služili kot moderator. V nasprotju s sodobnimi jedrskimi reaktorji CP-1 ni imel hlajenja in ščitenja, saj je proizvedel le približno 0,5 W toplotne moči. Ta dogodek je bil povod za številne miroljubne uporabe jedrske energije, tako danes po svetu deluje več kot 220 raziskovalnih reaktorjev.

Dogodek smo obeležili v petek, 2. decembra 2022, z mednarodnim spletnim dogodkom, ki smo se mu pridružili tudi raziskovalci z Instituta "Jožef Stefan" in se v živo javili z raziskovalnega reaktorja TRIGA v Ljubljani. V spomin na pomemben dogodek so izvedli eksperiment spremembe moči jedrskega reaktorja z izvlekom kontrolnih palic. Pri tem so demonstrirali inherentno varnost TRIGA reaktorjev, saj se reaktor sam, brez posega operaterjev, stabilizira na novi, višji moči. Z javljanjem v živo so se pridružili tudi raziskovalci z raziskovalnega reaktorja v Budimpešti in raziskovalnega instituta v Stutgartu. Na dogodku nas je nagovoril dobitnik Pulitzerjeve nagrade Richard Rhodes, avtor knjige The Making of the Atomic Bomb.

Reaktor TRIGA Mark II na Institutu "Jožef Stefan" je majhen raziskovalni reaktor, ki se uporablja kot izvor nevtronov pri eksperimentih, za obsevanje vzorcev za potrebe Instituta in zunanjih naročnikov ter za šolanje in usposabljanje kadrov na področju jedrske tehnologije. Reaktor je bil zgrajen leta 1966 in prvotno opremljen samo za stacionarno obratovanje, leta 1991 pa je bil rekonstruiran tudi za pulzno obratovanje. Maksimalna toplotna moč v stacionarnem obratovanju je 250 kW, medtem ko v pulznem načinu za kratek čas doseže moči tudi do GW. 

Vtise z dogodka so povzeli tudi sodelujoči raziskovalci z Instituta "Jožef Stefan".

»V čast in veselje mi je bilo sodelovati pri obletnici tega pomembnega dogodka, ki je eno od največjih in prelomnih odkritij v zgodovini človeške civilizacije. Z osvojitvijo jedrske energije je človeštvo dobilo najbolj skoncentriran vir energije, ki nam lahko več tisoč let zagotavlja stabilno, nizkoogljično in okolijsko najmanj obremenjujočo proizvodnjo energije. Ponosen sem, da je reaktor TRIGA Mark II na IJS del tega dogodka in da je postal svetovno pomembno stičišče za jedrske raziskave, kamor prihajajo raziskovalci, profesorji in študenti z vsega sveta izvajat najzahtevnejše eksperimente s področja radiacijske in reaktorske fizike.« Izr. prof. dr. Luka Snoj, vodja reaktorja TRIGA

»Med dogodkom smo v živo izvedli eksperiment na raziskovalnem jedrskem reaktorju. Iz preproste demonstracije, kot je premik kontrolne palice, se lahko veliko naučimo o reaktorski fiziki in lastnostih našega reaktorja.« Jan Malec, mag. fiz., doktorski študent na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan"

»Pri tem dogodku me je bilo najbolj strah, da nastanejo tehnične težave, pa ne na reaktorju, ampak na snemalni opremi.« Dipl. kem. Sebastian Pleško, vodja tehnične izvedbe slovenskega dela in sodelavec na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan"

»Dogodek ob 80. obletnici prve nadzorovane verižne reakcije je odličen prikaz približevanja znanosti širši javnosti. Iz udobja svojega naslonjača so ljudje lahko spremljali dogajanje med eksperimentom spremembe moči na raziskovalnem jedrskem reaktorju.« Julijan Peric, mag. jed. teh., mladi raziskovalec na Odseku za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan"


Posnetki javljanja v živo z raziskovalnega reaktorja Triga: