Uvodnik

Ženske, ki so sicer v tehničnih poklicih v manjšini, so lahko vzornice mlajšim generacijam, ki se spoprijemajo s študijskimi in kariernimi odločitvami, zato smo se v uredniškem odboru odločili, da predstavimo njihove izkušnje in nasvete.

Spoštovani bralci glasila e-Jedrce,

februarja smo po vsem svetu praznovali mednarodni dan žensk in deklet v znanosti na t. i. področju STEM (znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike), pred dnevi pa smo obeležili tudi mednarodni dan žena, ki izpostavlja dosežke žensk po svetu. V uredniškem odboru smo se zato odločili, da pozornost namenimo ženskam v jedrski stroki.

Kljub velikemu napredku na področju enakosti spolov na številnih področjih dela in življenja v desetletjih so ženske zastopane v manjšini na področju STEM na splošno ter zlasti v jedrski znanosti in tehnologiji. Veliko aktivnosti in spodbud se izvaja na temo enakovredne zastopanosti spolov v tehničnih poklicih. Z znanjem, strokovnostjo in komplementarnimi kompetencami pa vsi skupaj aktivno in kompetentno pristopimo k razpravam o energetski neodvisnosti, podnebni nevtralnosti in jedrski prihodnosti.

Jedrske strokovnjakinje, ki delajo v Sloveniji in tujini, smo povprašali po tovrstnih izkušnjah in njihov pogled izpostavljamo v središču. Verjamem, da je zgled ključen, in to zgled na vseh ravneh v karieri. Če povzamem iz zapisa dobrega poznavalca razmer, moramo ženskam omogočiti, da dosežejo čim več, tako da je delovno okolje enako ugodno za njihov uspeh, kot je za moške. Ženske, ki že delujejo v jedrski stroki, pa obdržati v industriji.

V tokratnem glasilu objavljamo rekordni dosežek na področju pridobivanja energije iz fuzije, obravnavamo taksonomijo, ki je ena od najpomembnejših finančnih regulativ na ravni Evropske unije, predstavljamo vizijo razogličenja slovenskega gospodarstva, in še veliko več. Hkrati pa najavljamo Slavnostno akademijo ob 30. obletnici DJS, ki je bila zaradi epidemije prestavljena na ugodnejši čas.

V uredništvu pozdravljamo aktivno sodelovanje in predloge za prispevke. Tudi v prihodnje bomo veseli vaših pobud za izbor pravih novic. Glede na široko mrežo odličnih strokovnjakinj in strokovnjakov, ki je društveno aktivna, si želimo tega sodelovanja čimveč.

Želim vam prijetno in zanimivo branje!

Mojca Planinc, urednica Jedrca