Vizija do razogljičenja slovenskega elektrogospodarstva

V Skupini GEN na izzive razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema odgovarjajo z Vizijo 3 + 1. Vizija je ključ do slovenskega elektroenergetskega prehoda, ki zagotavlja okolju prijazno in hkrati zanesljivo oskrbo z električno energijo, ki je cenovno dostopna.

Vizija 3+1 predvideva vključenost nizkoogljične mešanice jedrske, hidro in sončne energije, hkrati pa zagotavlja ključ do stabilnega, cenovno konkurenčnega in nizkoogljičnega elektroenergetskega sistema za Slovenijo in širšo regijo. V Skupini GEN že danes 99 % električne energije proizvajajo iz nizkoogljičnih virov, z novimi investicijskimi projekti in načrtovanim povečanjem proizvodnih zmogljivosti pa bodo zagotovili dodatnih 10 TWh električne energije. Največji delež bo zagotovil projekt JEK2 (okoli 9 TWh), 1 TWh pa bodo prispevale sončne in hidroelektrarne. Tako bodo dodatno stabilizirali slovenski elektroenergetski sistem ter slovenskim gospodinjstvom in industriji omogočili stabilno in varno oskrbo z električno energijo.

Dodatne teravatne ure električne energije bodo omogočile nadomestitev izpada energije iz fosilnih virov, hkrati pa zagotovile uresničitev elektrifikacije mobilnosti, hlajenja in ogrevanja, digitalizacijo družbe in napredno integracijo razpršenega dela aktivnih odjemalcev-proizvajalcev v povezan, enovit in razogljičen elektroenergetski sistem. Kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije omogoča uspešno razogljičenje elektroenergetskega sistema in prehod v nizkoogljično družbo.

Steber slovenskega elektroenergetskega prehoda (.pdf)