Francija: z renesanso jedrske energije hitreje do opustitve odvisnosti od fosilnih goriv

Vir: WNN
Vir: WNN

Do 14 novih jedrskih reaktorjev

Francoski predsednik Emmanuel Macron je februarja najavil »renesanso« francoske jedrske industrije, ki zajema načrt izgradnje do 14 novih velikih jedrskih elektrarn, s čimer bi uresničili ogljično nevtralnost Francije do leta 2050. Poudaril je pomen elektrifikacije, ki je hkrati gonilo razogljičenja in krepitve energetske učinkovitosti. Ob zmanjšanju končne rabe energije za kar 40 % (z današnje letne porabe 1600 TWh na 930 TWh do leta 2050) se bo zaradi elektrifikacije v zgradbah, transportu in industrijskih procesih potreba po elektriki povečala, in sicer z današnjih 25 % celotne končne rabe na kar 55 % končne rabe v letu 2050 oziroma iz obstoječe porabe elektrike, ki znaša približno 440 TWh, na 645 TWh na leto.

Evolucija proizvodnje elektrike

Evolucija proizvodnje elektrike do leta 2050 je v francoski strategiji osredotočena na jedrsko energijo in obnovljive vire energije. Macron je tako napovedal gradnjo šestih jedrskih reaktorjev tipa EPR2 (tlačnovodni reaktorji nove generacije) ter začetek priprav študij za prostorsko umeščanje in gradnjo še osmih reaktorjev istega tipa. Poleg jedrske energije napovedani francoski energetski program vključuje tudi pomembno širitev rabe obnovljivih virov energije, predvsem sončnih in vetrnih elektrarn.

Kar zadeva obstoječ francoski jedrski program, ki danes zagotavlja 70 % vse proizvodnje elektrike, pa je Macron napovedal prizadevanja tudi za razvoj manjših modularnih elektrarn in podaljšanje življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn povsod, kjer je to varno.

Francoski energetski program – ključni poudarki in številke:

  • 6 novih jedrskih reaktorjev EPR2 (6 x 1600 MW), ki so že umeščeni v prostor
  • priprava študij prostorskega umeščanja za dodatnih 8 jedrskih reaktorjev EPR2
  • začetek gradnje prvega EPR2 (prvi beton): 2028, vključitev v omrežje: 2035
  • intenziven razvoj malih modularnih elektrarn in začetek gradnje (prvi beton): 2030
  • skupaj 14 EPR2 in SMR zagotovi 27 GW novih francoskih jedrskih proizvodnih zmogljivosti do leta 2050
  • podaljšanje življenjske dobe za najmanj 10 let zagotovi ohranitev 24 GW iz obstoječih jedrskih elektrarn
  • investicije v obnovljive vire energije: gradnja do 100 GW fotovoltaičnih elektrarn in do 80 GW vetrnic na kopnem in na morju
Vir: EDF
Vir: EDF

Več o francoskem nacionalnem energetskem načrtu do leta 2050 si lahko preberete na povezavi (op. a. dokument je v francoskem jeziku).