Pomoč jedrskim strokovnjakom v Ukrajini in zbiranje sredstev tudi v DJS

Mednarodni društvi ANS (American Nuclear Society) in ENS (European Nuclear Society) sta se povezali in skupaj zbirata sredstva za pomoč jedrskim strokovnjakom v Ukrajini.

Društvi ANS in ENS se zavzemata za miroljubno uporabo jedrske energije in podpirata vse ukrajinske jedrske strokovnjake, ki si nenehno prizadevajo za varno delovanje jedrskih elektrarn v svoji državi. Ravno zaradi nezdružljivosti z osnovnim stališčem ENS do konca ruske agresije v Ukrajini tako prekinja vse aktivnosti z organizacijami, povezanimi z oblastmi Rusije in Belorusije, kar vključuje prekinitev korporativnega članstva ROSATOM-a in ATOMTEX-a v ENS do nadaljnjega.

Upravni odbor slovenskega društva jedrskih strokovnjakov DJS je sprejel sklep, da se tudi DJS, kot nevladna organizacija, pridruži dobrodelni akciji in nameni sredstva za pomoč v sklad. Vse donacije gredo neposredno ukrajinskemu jedrskemu društvu za nakup osnovne medicinske in osebne zaščitne opreme, baterij, svetilk, toplih oblačil, hrane in drugih nujnih potrebščin.

Donacije lahko odda tudi vsak posameznik prek povezave www.ans.org/donate/form/appeal-ukraine/.