e-Pojmovnik strokovnih izrazov s področij jedrske tehnike in varstva pred sevanji

Izvor pojmovnika sega v leto 1975, ko je Institut “Jožef Stefan” pripravil Angleško-slovenski slovarček izrazov iz jedrske tehnike, ki je do leta 1988 doživel še tri dopolnjene izdaje. Leta 1997, ko je bil glavni urednik dr. Andrej Stritar, je bil izdan Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji, ki je poleg prevodov izrazov vseboval tudi njihove opise. Pojmovnik je bil leta 2005 v razširjeni obliki izdan na zgoščenki, kasneje pa tudi kot spletna aplikacija. Glavni urednik Pojmovnika je bil takrat dr. Leon Cizelj. Zadnjo večjo prenovo je Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji doživel leta 2012, ko je bil glavni urednik dr. Igor Jenčič. Takrat je bilo popravljenih več kot 70 % obstoječih gesel. Ponavljajoča gesla so bila združena, dodanih je bilo tudi veliko novih gesel.

Sedaj se Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji pripravlja na novo obdobje, in sicer bo zaživel v spletni obliki kot e-Pojmovnik strokovnih izrazov s področij jedrske tehnike in varstva pred sevanji. Takšna oblika bo še povečala dostopnost e-Pojmovnika uporabnikom, kar bo omogočalo večjo doslednost pri rabi slovenskih izrazov na področju jedrske tehnike in varstva pred sevanji.

Spletni vmesnik omogoča enostavno uporabo pojmovnika. Omogočeno je iskanje izrazov v slovenskem oziroma angleškem jeziku. Poleg vsakega izraza je naveden njegov prevod. Z izbiro izraza se prikaže njegov opis. Ker se zavedamo, da je jezik kot živ organizem, kjer se rojevajo novi izrazi, stari se lahko spreminjajo ali odmirajo, e-Pojmovnik uporabniku omogoča predlog novega izraza ali predlog popravka že obstoječega izraza. Vse predloge bo uredniški odbor skrbno preveril in ustrezno umestil v e-Pojmovnik. Za vašo pomoč pri izboljšavah našega in vašega e-Pojmovnika se vam že vnaprej zahvaljujem.