30 let

Društvo jedrskih strokovnjakov že 30 let soustvarja jedrsko zgodbo v Sloveniji in svetu.

Društvo od leta 1991 povezuje in združuje jedrske strokovnjake Slovenije in sveta. Z organizacijo mednarodno priznanih konferenc in plodnim sodelovanjem z mednarodnimi jedrskimi organizacijami se društvo uspešno predstavlja mednarodni javnosti in hkrati soustvarja dogajanje v svetovni jedrski sferi. Ob tem pa na domačih tleh aktivno sodeluje pri oblikovanju strokovnega jedrskega prostora ter javnem ozaveščanju o jedrski energiji in njeni vlogi za prihodnjo energetsko oskrbo.

Podrsajte za več

O začetkih, delu in uspehih s predsedniki društva

Od rojstva DJS do danes se je na vodilnem stolu društva zvrstilo pet predsednikov, ki so društvo popeljali od njegovih začetkov do uspešne, mednarodno priznane in povezane mreže strokovnjakov jedrskega sektorja, ki jo poznamo danes. Vsak predsednik je s svojimi idejami in neomajno vizijo društvo popeljal korak dlje, navdihnil in usmerjal člane ter jedrsko energijo predstavljal širši slovenski javnosti.

Njihove spomine na svoje predsedovanje preberite spodaj. Najprej pa vabljeni k ogledu nagovora aktualnega predsednika o društvu včeraj, danes in jutri.

dr. Andrej Stritar,

(1991–2002)

Rojstvo društva

Proti koncu leta 1991 smo nekako že pospravili za sabo dotedanjo državo in bili polni optimizma in upanja v prihodnost. Takrat sem bil star 38 let in sem delal na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan". Za sabo pa sem že imel nekaj izkušenj delovanja v strokovnem združenju. Zadnja leta prejšnje države sem bil strokovni sekretar (ali nekaj podobnega, ne spomnim se več točnega naziva) jedrskega dela jugoslovanskega strokovnega združenja ETAN. Glavna dejavnost je bila letno srečanje po različnih krajih Jugoslavije.

Jeseni 1991 smo začutili, da v novi državi pogrešamo podobno združenje. Postal sem glavno gonilo ustanovitve novega društva. Ne spomnim se več, kdo nam je pomagal sestaviti statut, ki je bil potreben za registracijo. Dobro se pa spomnim najbolj zapletenega dejanja, kajti če smo hoteli registrirati društvo, se nas je moralo deset bodočih članov hkrati oglasiti na nekem uradu v centru Ljubljane. Pozneje smo se lahko hvalili, da smo bili med desetimi ustanovitelji društva, čeprav smo bili v resnici bolj tisti, ki so si lahko tisto uro vzeli čas, da smo šli v Ljubljano. Vsebinskih ustanoviteljev nas je vendarle bilo precej več.

Meni je bilo zaupano prvo predsedovanje. Naslednje leto je sledila prva konferenca, potem pa si je Društvo jedrskih strokovnjakov vztrajno pridobivalo ugled s svojimi dejanji in nastopi vse do današnjega dne. Ta trdovratna dolgoživost me izredno veseli, kajti eno od najprijetnejših zadoščenj proti koncu življenja je videti, da je bilo tisto, v kar si verjel in kar si začel pred desetletji, vredno truda in je koristilo marsikomu. Vsekakor čestitam za trud in požrtvovalnost vsem, ki ste k temu prispevali!

Ob tej priložnosti želim še enkrat poudariti, kar sem ponavljal ves čas, tudi ko sem bil na visokem državnem položaju: civilna in strokovna združenja imajo izredno moč v družbi, ki se je premalo zavedajo. Danes, ko lahko vsakdo v javnosti oznanja tudi popolne neumnosti, je toliko bolj pomembno, da se glasno sliši glas razumne stroke, ki predstavlja argumentirana strokovna dejstva. Zavedajte se tega ter se nenehno in neustavljivo trudite skrbeti za najvišjo možno strokovnost in njeno prepoznavnost v javnosti.

Prikaži več
dr. Romana Jordan,

(2002–2006)

Društvo jedrskih strokovnjakov ima pomembno vlogo v ustvarjanju povezane skupnosti jedrskih strokovnjakov v državi in globalno

Izvolitev za predsednico DJS je bila zame ena največjih profesionalnih odgovornosti do tedaj. Dobila sem jasno sporočilo, naj nas društvo še bolj poveže, tako v izmenjavi medsebojnih stališč, strokovnih izkušenj in izobraževanj kot tudi prek družabnih dogodkov. Hkrati pa je bilo treba obdržati dobro vidnost in pozitivno sliko društva v medijskem prostoru. Raznovrstnost aktivnosti seveda vpliva tudi na moje najmočnejše spomine tistega časa.

To je bil čas, ko smo z zagonom in napetostjo organizirali prvi skupni ples slovenskih in hrvaških jedrskih strokovnjakov. In bil je čas pomembnih političnih odločitev, saj je vlada pripravljala postopke za podpis meddržavne pogodbe o NEK, določenih ključnih zahtev iz meddržavne pogodbe pa društvo ni podpiralo. In bil je čas številnih predavanj, okroglih miz, konferenc, mednarodnih povezav.

Društvo jedrskih strokovnjakov ima pomembno vlogo pri krepitvi vloge strokovnih mnenj v družbi ter v ustvarjanju povezane skupnosti jedrskih strokovnjakov v državi in globalno, ki bosta ključni tudi pri gradnji druge jedrske elektrarne. Sedanjemu vodstvu to odlično uspeva. Ker bomo v Sloveniji z jedrsko energijo živeli še vsaj nekaj desetletij, želim jedrski skupnosti, da tudi s podporo društva še naprej krepi visoke standarde varnostne kulture, gospodarnega obratovanja jedrskih objektov in vrhunske usposobljenosti jedrskih strokovnjakov.

Prikaži več
dr. Boštjan Končar

(2006–2010)

Društvo v času novega zagona moroljubne uporabe jedrske energije po svetu

Rad sem spominjam let, ko sem imel čast voditi društvo jedrskih strokovnjakov. V tem obdobju je društvo privzelo nov logotip in celostno podobo. Bili smo priča novemu zagonu miroljubne uporabe jedrske energije po svetu. V Sloveniji so se začele prve aktivnosti, povezane z novo jedrsko elektrarno, kjer je društvo z razpravami in ozaveščanjem javnosti igralo pomembno vlogo. Z natečajem mladih energetikov smo spodbujali vključevanje mladih v jedrsko stroko. Povezovali smo se mednarodno, v letih 2008 in 2009 smo gostili dva aktualna predsednika ameriškega jedrskega združenja ter vzpostavili nove stike in sporazume z drugimi jedrskimi društvi.

Društvo je najboljše okolje za izmenjavo različnih mnenj znotraj stroke, navzven pa mora zainteresirani javnosti podajati argumentirana stališča in dejstva o jedrski energiji. Ta vloga društva je še posebej pomembna danes in v bližnji prihodnosti, ko se bo, verjetno na referendumu, odločalo o drugem bloku jedrske elektrarne Krško.

Prikaži več
prof. dr. Marko Čepin

(2010–2018)

Vtisi skozi 30 let izkušenj na jedrskem področju

Izobrazba na področju elektroenergetike in še posebej jedrske tehnike lahko pomeni odlično izhodišče za zanimivo profesionalno pot. Vsak posameznik svojo profesionalno pot gradi in izbira skozi izzive službenega življenja, ki jih kombinira s svojimi osebnimi željami, zanimanji in možnostmi. Vsak na svoji poti najde posebne dogodke, ki se mu vtisnejo v spomin zaradi nečesa veličastnega ali samo zaradi posebnosti vtisa. Če poleg službenega angažmaja deluješ tudi v strokovnem društvu, si bolj zaseden in imaš zasebno na voljo nekaj manj časa, vendar se poveča možnost dodatnih vtisov, ki vsakega od nas bogatijo.

Prva konferenca slovenskih jedrskih strokovnjakov v Bovcu leta 1992 je pomenila, da smo se nekateri člani društva, o katerih si kot strokovnjak začetnik vedel le iz pripovedovanj drugih ali iz prebiranja njihovih del, prvič v živo srečali. Še danes na vsaki konferenci komaj čakam, da s pogovori s kompetentnimi sogovorniki bogatim svoje znanje in osebnostno rastem.

Prvo prisostvovanje preizkušanju varnostnih sistemov v jedrski elektrarni Krško je pomenilo ogled sistemov elektrarne in predhodno seznanitev s podporno dokumentacijo. Vtisa, ki ga dobiš, ko operaterji zaženejo črpalko pomožne napajalne vode in merijo njene parametre, se ne da pridobiti iz zapisanega ali na daljavo. Opaziš profesionalnost in praktičnost Janeza, operaterja jedrske elektrarne, ki izvede meritve in ti kot mlademu inženirju spotoma pojasni način izvajanja aktivnosti za njihovo lažje razumevanje. Čutiš veličastnost elektrarne, ki je tako kompleksna, da je potrebno okoli 400 inženirjev, da vsak v podrobnosti pozna ustrezen del njene celote. Opaziš presenetljivo urejenost odnosov in neverjetno čistost prostorov, ki dajejo vtis, da so vsi procesi od tehnološko pomembnih do vseh drugih spremljajočih odlično vodeni. Vtise zbereš na izhodu elektrarne, kjer pod visokimi in velikimi stavbami stoji veliko stikališče, kjer prav čutiš izjemno veliko količino električne energije, ki se po daljnovodnih povezavah nato vije do tvojega doma.

Prvi vstop v zadrževalni hram jedrske elektrarne je pomenil vstop v srce elektrarne, kjer je možno prav od blizu videti tridimenzionalni pogled na najpomembnejše jedrske komponente, ki v vsej svoji velikosti naredijo nepozaben vtis.

Prvo predsedovanje Društvu jedrskih strokovnjakov Slovenije se začne s ponosom, pridobljenim z zaupanjem kolegic in kolegov, ki ti prepustijo vodenje medsebojnega povezovanja jedrskih strokovnjakov. Nadaljuje se skozi prizadevanje za prepoznavnost jedrskega področja v javnosti tako doma kot v tujini. Če na daljavo podpišeš sporazum o sodelovanju z ameriškim jedrskim društvom, ti vtis o tem ostane v spominu. Prvi podpis o sodelovanju s hrvaškim jedrskim društvom pusti še večji vtis, ker poteka v živo ob prisotnosti obeh predsednikov. Včasih te boli in se počutiš nemočnega, ko se v javnosti pojavljajo netočne ali celo napačne informacije o jedrskem področju. Želiš si, da bi še več ljudi vedelo, da moderne medicine brez jedrske tehnologije ne bi bilo. Želiš si, da bi vsi navdušenci nad različnimi oblikami obnovljivih virov energije vedeli, da brez jedrskih reakcij, ki potekajo na Soncu, na Zemlji ne bi bilo ne svetlo in ne toplo. Ko ti uspe dobiti svojo priložnost v medijih, ne glede na to, ali so to televizija ali radio, revija ali časopisi, ponosno predstaviš svoja stališča. In stališča jedrskih strokovnjakov so se v javnosti izkazala za strokovna in zaupanja vredna, k čemur veliko prispeva Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Pri prvi kandidaturi za podpredsednika Evropskega jedrskega društva, ki je tudi uspela, je bilo precej težav z njegovim financiranjem, ker se je zaradi optimizacije stroškov v več jedrskih organizacijah zmanjšala količina sredstev za promocijo jedrske tehnologije, ki je slonela predvsem na društvenih aktivnostih. Poleg splošne svetovne krize, ki je udarila povsod, smo to čutili tudi v društvu in jo z veliko napori prebrodili.

Prvi zelo konkretni rezultati našega mednarodnega angažmaja so se pokazali, ko nam je uspelo evropsko konferenco o raziskovalnih reaktorjih in jedrskem gorivu v organizaciji Evropskega jedrskega društva organizirati v Ljubljani.

Prva menjava službe po skoraj 20 letih na Institutu "Jožef Stefan", ki slovi kot ugledna ustanova na jedrskem področju, je pomenila moj prihod na Univerzo v Ljubljani, na Fakulteto za elektrotehniko, kjer se je ponudila priložnost še več mladim študentom še bolj približati znanje s področja energetike in posledično tudi jedrske energetike. Sledijo nepozabni vtisi pri pogovorih z najboljšimi študenti, ki te včasih presenetijo z izjemnim poznavanjem specifičnih podrobnosti posameznih tematik. Občasno sodelovanje s Fakulteto za matematiko in fiziko in še posebej z njeno Katedro za jedrsko tehniko pa k temu doda še poseben čar.

Po 30 letih vtisov na moji strokovni poti, ki je neločljivo povezana z jedrsko tehnologijo in ki časovno skoraj popolnoma sovpada z zgodovino Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, lahko rečem, da sem ponosen, da sem član društva. Ni mi žal ur, ko smo v prostem času pripravljali zasnovo za mednarodni podmladek Evropskega jedrskega društva v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. To, da so prišli tudi na sestanek v Slovenijo, je pomenilo, da kot najmanjša jedrska država v Evropi ne uživamo najmanjšega ugleda. Nasprotno, v pogovorih smo stalno dobivali vtise, da smo slovenski jedrski strokovnjaki v Evropi in v svetu cenjeni. To so redno potrjevali tudi kvantitativni indikatorji tako raziskovalcev na naših znanstvenih institucijah kot tudi kazalci delovanja naše jedrske elektrarne. Če obratovalni in varnostni parametri jedrske elektrarne kažejo bolje kot veliko podobnih elektrarn, je to znak, da ekipa v elektrarni dobro dela in da so naši kolegi iz elektrarne natančni in vestni.

Javno mnenje o jedrski tehnologiji je pri nas sorazmerno dobro in v primerjavi z marsikatero drugo državo smo bolje ozaveščeni. Tu pride do izraza pomen strategije društva, kjer smo vedno skrbeli, da so prišli pravi ljudje na prava mesta. Poskusili smo gledati predvsem naprej. Ob obletnicah pa smo si izjemoma dovolili tudi pogled nazaj, in ta je pred nami. Veličasten pogled nazaj kaže uspeh slovenske jedrske energetike. Mednarodne nagrade, mednarodne vodstvene funkcije, domače nagrade in priznanja, uspešni strokovnjaki in njihove organizacije, izjemno prepoznaven raziskovalni reaktor, ki je vpet v vrsto mednarodnih aktivnosti, in veličastna vloga jedrske elektrarne v Krškem, ki s svojo zanesljivostjo oskrbe z električno energijo vsak dan potrjuje svojo edinstvenost. Vsega tega ne bi bilo brez Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije in brez njenih članic in članov. Ponosni smo, da smo del uspešne zgodbe.

Prikaži več
doc. dr. Tomaž Žagar

(2018-)

30 let delovanja DJS je temelj s katerega gledamo proti novim izzivom

Smo ugledno in uspešno strokovno društvo tako v Sloveniji kot v evropskem in svetovnem merilu. Med seboj povezujemo člane, ki se strokovno udejstvujemo v dejavnostih na področju jedrske znanosti in tehnologije v različnih slovenskih organizacijah, podjetjih, upravnih organih, univerzah, na Institutu Jožefa Stefana in v jedrski elektrarni Krško.

Ob tem pomen društva utrjujejo tudi naše dejavnosti za popularizacijo jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene ter skrb za objektivno obveščanje javnosti o strokovnih vprašanjih.  Z organizacijo tridesetih mednarodno priznanih konferenc, s plodnim mednarodnim sodelovanjem in z aktivnim prevzemanjem mednarodnih vodstvenih funkcij, se uspešno predstavljamo mednarodni javnosti in hkrati soustvarjamo dogajanje v svetovni jedrski sferi.

Z izdajanjem strokovnih publikacij, zbornikov, z že stoto izdajo našega glasila Jedrce, z javnimi nastopi in z objavami na spletu pa na domačih tleh aktivno sodelujemo pri oblikovanju strokovnega jedrskega prostora.

30-letne izkušnje nam v teh pomembnih trenutkih dajejo gotovost in temelj, na katerem lahko gradimo ambiciozne cilje za prihodnost. Želimo ohraniti visoko raven strokovnosti, neodvisnosti in z znanjem bistveno prispevati k razvoju brez-ogljične in zanesljive oskrbe družbe z okolju in človeku prijazno energijo.

Živimo namreč v pomembnih, prelomnih časih. Vedno bolj se zavedamo, kako zelo smo kot družba odvisni od fosilnih virov energije in kako negativno to vpliva na naše okolje. Ob tem se v javnosti seveda porajajo tudi vprašanja o vlogi jedrskih elektrarn danes in v prihodnosti.

Menim, da imamo jedrski strokovnjaki moralno dolžnost in odgovornost do širše družbe, da jasno komuniciramo dejstva kako uporaba jedrske znanosti in tehnologije služi družbi. Varna uporaba jedrskih tehnologij prinaša številne koristi tako v medicini, pri razvoju in raziskavah, v industriji, na področju okolja ter seveda v energetiki.

Naša strokovna neodvisnost je pomembna in potrebna. Ne smemo pa kot stroka ostati hladni ob vprašanju: ali varna uporaba jedrske energije prinaša družbi korist ali ne?

Na osnovi vseh izkušenj, znanj, in kompetenc lahko jasno povemo, da so koristi uporabe jedrske energije v miroljubne namene veliko večje od morebitnih škodljivih posledic, ki jih lahko potencialno povzročijo.

Varna uporaba jedrske znanosti in jedrskih tehnologij prispeva k doseganju vseh sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN Sustainable Development Goals).

Pred nami je obdobje, ko se bo o pomenu in vlogi jedrske znanosti in tehnologije govorilo vse več, bolj pogosto in bolj intenzivno. Na žalost pa o jedrski energiji v številnih delih slovenske družbe kroži več neresnic in mitov, kot pa dejstev in strokovnih spoznavanj. Zato bo potrebno v prihodnosti na tem področju bistveno več vlagati v izobraževanje in razvoj kadrov na vseh ravneh. 

Na ta izziv sicer gledam z optimizmom. Tudi člani in članice društva lahko s svojimi izkušnjami in znanjem zapolnimo vsaj nekaj praznin na tem področju. Z medsebojnim razumevanjem, sodelovanjem in strokovnostjo bomo lažje dosegli ta cilj in prenašali znanje na nove generacije.

Obdobje pred nami prinaša mnoge izzive, predvsem pa priložnosti za nove uspehe in dosežke. Zaupanje javnosti v naše društvo si bomo tudi v prihodnje prizadevali ohranjati na visoki ravni, najprej z osebnim zgledom, odprtim komuniciranjem, učinkovitim delom ter spoštljivimi medsebojnimi odnosi.

Vsem dosedanjim predsednikom, članom upravnega odbora, nadzornega odbora, vsem članicam in članom, mladim in starim gre zahvala za vsa prizadevanja, za vse prispevke in za odgovorno opravljeno prostovoljno delo v vseh preteklih letih, desetletjih.

Naj Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije tudi v prihodnje deluje vsaj tako uspešno, kot je bilo v preteklih treh desetletjih.

Prikaži več

Člani DJS o pomembnih mejnikih in dogodkih društva

Sprehodite se po zgodovini DJS, vse od njegovih prvih korakov v letu 1991, skozi mnoge dosežke, dogodke in druženja, do danes. DJS skozi čas